Syklus - Stopmotion

SYKLUS 
Etter masterstudiet i Tromsø laget Maria Gradin to stopmotion filmer, Syklus 2008 og Parallelle verdener 2011. I filmen Syklus tar Maria Gradin utgangspunktet i en hegrekoloni i Lofoten. Hun fulgte kolonien og observerte samhandlingen i flokken. For Gradin ble det en metafor for vår livssyklus fra begynnelse til slutt, et bilde på samarbeid, kjærlighet, utarming og gjenoppstandelse.

Hegrene er en fugl som har fått større og større plass i Gradins kunstneriske univers av symboler. Gråhegra er et kjent symbol, både fra bibelen og fra sagn. Den har blitt tolket som et godt omen, men også som en som varsler uvær. Som symbol tillegges den mangfoldige egenskaper, men for Gradin har den i tillegg hatt en funksjon som veileder og et personlig fundert symbol. Hegren med sitt hese skrik formidler for henne en dyp kunnskap om verden, en urfugl som fascinerer med sitt tålmodige vesen. Den er et uttrykk for utholdenhet og konsentrasjon, og som med stor presisjon høster av havet.

«Syklus» ble vist på kulturhuset i Tromsø, i «Salongen», en sal hvor de presenterer videokunst. Den ble også vist på Lofotakvariet hele sommeren, samt ble kuratert til kunstfilmfestivalen Parabola art film festival i Tenstad Kulturhus / Stockholm 2011 av Camilla Figenschou. Visningsstedene er et uttrykk for den tverrfaglige karakteren i Gradins prosjekter.

  • ENG - SYKLUS

    After studying for a master´s degree in Tromsø Maria Gradin made two freeze-frame films, Syklus and Parallelle verdener (Parallel Worlds). In Syklus she begins with a colony of grey herons in Lofoten. She followed the colony and observed the collective action of the flock. For Gradin it became a metaphor for our life cycle from beginning to end, an image of cooperation, love, impoverishment, and resurrection.

    Herons have found a steadily larger place in Gradin´s artistic universe of symbols. The grey heron is a symbol known from the Bible and legends. It has been interpreted as a good omen but also as one who warns of bad weather. As a symbol the bird has had multiple characteristics attributed to it, but for Gradin it has also functioned as a leader and a personally based symbol. The heron with its hoarse cry indicates for her a deep knowledge of the world, an ancient bird that fascinates with its patient bearing. It becomes an expression of endurance and concentration, an image of one who with great precision gathers a harvest from the sea.

    Syklus has been shown at Kulturhuset (Culture house) in Tromsø, in "Salongen," a room where video art is presented. It has also been shown across an entire summer at Lofotakvariet (the Lofot Aquarium), Kabelvåg, Norway and was curated by Camilla Figenschou for the film festival Parabola at Tenstad Kulturhus (Tenstad culture house )/ Stockholm 2011. The exhibition sites indicate the cross-disciplinary character of Gradin´s projects.

Janeke Meyer Utne 2018


Støttet av Kulturnæringsstiftelsen Sparebank 1 Nord Norge - Utviklet av LOFOKUS
© Maria Gradin - 2018. Alt innhold er beskyttet av  BONO og lov om opphavsrett