Boplass Nord 1998-01

Boplass Nord Collage 1 Nordnorge 70x90cm På Handlaget Japansk Papir
Boplass Nord Collage 2 N V Russland 70x90cm På Handlaget Japansk Papir
Boplass Nord Collage 3 Vest Finnmark 70x90cm På Handlaget Japansk Papir
Boplass Nord Collage 4 N V Alaska 70x90cm På Handlaget Japansk Papir
N V Alaska 1 Eak Akvarellpapir 70X100cm
N V Alaska 2 Eak Akvarellpapir 70x90 Cm
N V Alaska Akvarellpapir 1 Bethel 70X90cm
N V Alaska Bethel 2 Akvarellpapir 70x90cm
N V Alaska Bethel Polaroid Transfer 1 9x12 Cm
N V Alaska Eak 4 Polaroid Transfer 9x12cm
N V Alaska Eak 6 Polaroid Transfer 9x12cm
N V Alaska Eak Polaroid Transfer 3 9x12cm
N V Russland 6 Polaroid Transfer 9x12cm
N V Russland Polaroid Transfer 1 9x12cm
N V Russland Polaroid Transfer 3 9x12cm
Nordsverige 1 Polaroid Transfer 9x12cm
Nordsverige 2 Polaroid Transfer 9x12cm
Vest Finmark Polaroid Transfer 8 9x12cm
Vest Finnmark 6 Polaroid Transfer 9x12cm
Vest Finnmark 7 Polaroid Transfer 9x12cm
Vest Finnmark 8 Polaroid Transfer 9x12cm
Vest Finnmark Polaroid Transfer 1 9x12cm
Vest Finnmark Polaroid Transfer 2 9x12cm
Vest Finnmark Polaroid Transfer 3 9x12cm
Vest Finnmark Polaroid Transfer 4 9x12cm
Vest Finnmark Polaroid Transfer 5 9x12cm

Idéen bak Boplass nord, som Gradin jobbet med i perioden 1991-2001, var å fotografere i de ulike nordområdene. Temaet var grenseland i nord og framstod som en utforsking av fellestrekkene for de ulike nordområdene. Noe av målet var å få respons på bildene nettopp fra stedene der hvor bildets motiv var hentet fra og fotografiene ble derfor vist i de samme områdene som de ble tatt: Arkhangelsk (Ru), Kiruna, Haparanda og Piteå (S), Oulu (Fi), Karasjok og Tromsø (N). Prosjektet inkluderte også tidligere bilder med motiver fra Alaska.

  • ENG - LIVING NORTH

    The idea behind the project Living North 1998-2001 was to photograph living spaces in the different northern areas. The theme was boarderland in the north and appeared as a reseach about similarities among the living conditions in the north. Important was also to get a dialog with the inhabitans in the different countries and the photoes was shown in the same areas as they were taken from Arkhangelsk (RU), Kiruna, Haparanda and Pitå in Sweden(S), Oulu (Fi) Karasjok and Tromsø (N). The project included also earlier photoes from N.W. Alaska. (USA)

Janeke Meyer Utne 2006


Støttet av Kulturnæringsstiftelsen Sparebank 1 Nord Norge - Utviklet av LOFOKUS
© Maria Gradin - 2018. Alt innhold er beskyttet av  BONO og lov om opphavsrett