Utsmykking UIT - Hytter

Hytte Gul Gronn
Hytte Gul
Hytte Lavendel
Hytte Lilla
Hytte Turkis

Hytte 1-5 Utsmykking UIT Hus 4, Plan 2 ved rettssalen
Barn lager seg sine egne verdener. I denne serien Hytte 1-5 fokuserer jeg på dette fenomenet og har brukt hytter som barn har bygget som utgangspunkt til en serie digitalt manipulerte fotografier, plassert utenfor rettssalen, hus 4, plan 2 på UIT. Med det abstraherte uttrykket ønsker jeg å føre tankene mot møtet mellom det som var og det som er, noe som ethvert menneske er preget av.

Hyttene er til dels bevisste konstruksjoner, dels et resultat av tilfeldigheter og de muligheter omgivelsene byr på. Noe som kan gjenkjennes i så mange av de improviserte og midlertidige boplassene i dagens verden av migrasjon og store flyktningstrømmer. Slik kan bildene mer allment tematisere det å bo.

KORO presenterer blandt annet Hyttene mine

  • ENG - Hut 1-5 UIT, Building 4, 2nd level, by the courtroom)

    Children create their own world and secrete places. In this serie Hut 1-5 I have focused on this particular phenomenon and used huts children have buildt as base for a serie og digital manipulated photographs placed by the courtroom, building 4, 2nd level, UIT. Using an abstract idiom I wish to lead our thoughts to the intersection between what once was and what is, something every human being experiences.

    The huts are partly conscious constructions, and in part a result of chance and the potential provided by the surroundings. You can also assosiate them with the improvised and temporary shelters found around the world of migration and the big amount of refugees. Thus the pictures can depict the more general theme og how we live.


Støttet av Kulturnæringsstiftelsen Sparebank 1 Nord Norge - Utviklet av LOFOKUS
© Maria Gradin - 2018. Alt innhold er beskyttet av  BONO og lov om opphavsrett