Den nakne kajakken

1 Den Nakne Kajakken
10 Selskinnsvott
11 Kamikk
12 Oulu
2 Maanemannen
3 Det Var Den Gang De To Ravnene Kom For Aa Redde Landet 2014 Digital Print Paa Bunko Shi Handpaper From Japan 50x90cm
Reinsdyret ved det hvite fjellet
5 Sel 1
6 Kvitunge
7 Sel 2
Benhode

Et av bildene i serien «Den nakne kajakk» viser den indre trestrukturen i en kajakk mot en hvit bakgrunn, som et skjelettet uten hud, en gjenstand uten funksjon. Den kan tolkes som et bilde på en forlatt rest av et levesett og på forfall, samtidig som den som båt er et allment symbol på livsreisen eller på overgangen fra liv til død. I Gradins fremstilling blir båtskjelettet et bilde på hvordan inuitkulturen splittes opp og fragmenteres. Ribbet står kajakken der som et uttrykk for den 1000-årige kulturens sårbarhet. En båt er både et bruksobjekt og et mye benyttet symbol. I prosjektet «Den nakne kajakk» forenes disse to aspektene. Hun setter dette betydningspotensial på spill på en tankevekkende måte.

  • ENG - THE NAKED KAYAK

    One of the pictures in the series "The Naked Kayak" shows the inner wooden structure of a kayak against a white background, like a skeleton without skin, an object without function. It can be interpreted as an image of an abandoned remainder of a way of life, an image of decay, at the same time that as a boat it is a universal symbol of life's journey or the transition from life to death. In Gradin's presentation the skeleton of the boat becomes an image of how the Inuit culture is split up and fragmented. Stripped, the kayak stands as an expression of the thousand-year-old culture's vulnerability. A boat is both an everyday object and a much employed symbol. In the project "The Naked Kayak" these two aspects are united. She provocatively sets into play this potentiality of meaning.

Janeke Meyer Utne 2018


Støttet av Kulturnæringsstiftelsen Sparebank 1 Nord Norge - Utviklet av LOFOKUS
© Maria Gradin - 2018. Alt innhold er beskyttet av  BONO og lov om opphavsrett