Parallelle verdener

I Parallelle verdener er Gradins gamle sorthvitbilder fra Lofotfisket grunnlaget for å si noe om et første møte med den stedegne kulturen og lokalbefolkningens forhold til havet og fuglene. Her visualiserer hun den tilreisende ytre blikk på den lokale kulturen, med utgangspunkt i sitt første møte med Lofot-kulturen. 

Filmen ble støttet av prosjektmidler fra NNKS og vist under utstillingen «As times goes by» på NNKS 2011. Prosjektet ble kuratert av utstillingsleder Torill Østby Haaland og viste videokunst fra ulike tider.

  • ENG - PARALLEL WORLDS

    In Parallelle Verdener (Parallel Worlds) Gradin´s old black-and-white pictures from the Lofoten fishery become the basis for saying something about a first encounter with the specific culture of the place and the relationship of local population to the sea and birds. She gives visual form to the tourists´ outside vision of the local Lofoten culture, starting with her own first encounter with it.

    The film was supported by project funding from NNKS - North Norwegian Art Centre and shown at the exhibition "As Time Goes By" 2011. The project, curated by exhibition leader Torill Østby Haaland, showed video art from various periods.

Janeke Meyer Utne 2018

 


Støttet av Kulturnæringsstiftelsen Sparebank 1 Nord Norge - Utviklet av LOFOKUS
© Maria Gradin - 2018. Alt innhold er beskyttet av  BONO og lov om opphavsrett