Fortellingen om et sted

Garnnaal 4
Garnsten 4
Hutt
Kratte.4
Krok 2
Krok4
Kvinneredskap Tovebrett Rod
Kvinnereskap Kjottpress Blaa
Ljaa Blaa 4
Pakke 1
Plastbukett
Plastvallmo
Rake 4 Gronn
Rund Garnstein Lila
Smaaljaa Lime

Fortellingen om et sted (2003) består av en serie digitalt manipulerte fotografier av gjenstander mot en monokrom fargeflate; f.eks. en ljå, et tovebrett eller en plastblomst. Gjennom isoleringen av objektet og den visuelle bearbeidelse, heves objektet utover sin hverdagsrealitet og gies en egenverdi som kontemplativt objekt. Gjenstandenes er hentet ut av en bestemt historisk og kulturell kontekst men bearbeidet slik at de får et arketypisk uttrykk. 

  • ENG - The story about a place

    The story about a place (2003) concists of a series of digital manipulated photographs of objects against a monochrome color. The objects is for exsample a scathe, a felting board or a plastic flower.Through isolating of the object, and the visual processing, the object is raised beyond its everyday reality and given an eigenvalue as contemplative object.The objects are extracted from a particular historical and cultural context, but processed to get an archetypal expression

Janeke Meyer Utne 2006 
http://www.inbetween.no/page12/page12.html


Støttet av Kulturnæringsstiftelsen Sparebank 1 Nord Norge - Utviklet av LOFOKUS
© Maria Gradin - 2018. Alt innhold er beskyttet av  BONO og lov om opphavsrett