Inbetween

Dok Inbetween 06 Innocence 01
Dok Inbetween 06 Innocence 02 A
Dok Inbetween 06 Innocence 03 A
Dok Inbetween 06 Innocence 04 A
Presentasjon Av Prosjekt

Prosjektet Gradin presenterer i Stamsund beskriver hun som følger:
“Med de fire små figurene, som jeg ser på som tegn på ulike sinnstilstander, vil jeg fokuser på våre sanser. For å bevisstgjøre oss om hva vi hører, hva vi tenker, våre kropper og vårt ubevisste. Å være uskyldige og åpne for det vi ser, for å ta inn nye, uforutsigbare erfaringer”.
Gradin har den lokale innbyggers kunnskap om stedet og tradisjonene og benytter nettopp denne førstehåndskunnskap i sitt prosjekt. Hun gir oss et ”innvendig” blikk. Nipsgjenstandene som er avbildet, de såkalte “Krushundene”, har tilhørt den gamle væreierfamilien i Stamsund. Serien Innocence består av fire ulike motiver og ble vist på fire ulike steder i Stamsund.

  • ENG - INBETWEEN

    In the project Inbetween;Localize Stamsund (2006) Maria describes like this ”With the four small porselin figures I found I referring to signs of states of mind and with them I want to focus on our senses.In order to raise awarness of what we think, our bodies and our unconscious. To be innocent and open to what we see, to bring in new unpredictible experiences.

    Gradin has the local inhabitants knowledge of the place and traditions and uses this first- hand knowledge insight project. She gives us an inner look. The nose objects that are depicted, the so called Krushundene, belonged to the beier family in Stamsund. The seriesInnocece consists of four different motifs and was shown during the SIT in Stamsund 2006.

Janeke Meyer Utne 2006


Støttet av Kulturnæringsstiftelsen Sparebank 1 Nord Norge - Utviklet av LOFOKUS
© Maria Gradin - 2018. Alt innhold er beskyttet av  BONO og lov om opphavsrett