Trans Barents Highway

Trans Barents Highway 2003 Vingen ide den nye invasjonen av svaner i området Shelter installasjon ved vattnet med sitteplass mot vannet Gjenbruk av tre fra gammel trevarefabrikk som var nedlagd Kemi Finland

I forbindelse med prosjektet Transbarents Highway (2003) foretok åtte kunstnere fra henholdsvis Norge, Sverige, Finland og Russland en reise fra Bodø til Murmansk hvor de gjorde stedsspesifikke prosjekter langs veien. Reisen tok en måned og prosjektet ble ledet av professor Timo Jukkala (Rovaniemi). I denne forbindelse arbeidet Gradin med installasjonen “Shelter”, en stor (svane-)vinge som skulle fungere som en beskyttelse mot vinden. Den er plassert ved Bottenviken utenfor Kemi.

  • ENG - TRANS BARENTS

    In connection with the project Trans Barents Highway (2003) eight artists from Norway, Sweden, Finland and Russia traveled from Bodø to Murmansk, where each of them made their own site spesific project along the road. The travel took a month and the project was leaded by Timo Jukkala from Finland. In this regard Gradin worked with the installation Shelter, a large swane ving which would act as a protection against the wind. It is located at Bottenviken outside Kemi.

Janeke Meyer Utne 2006

Les mer om mine Barents prosjekt her 


Støttet av Kulturnæringsstiftelsen Sparebank 1 Nord Norge - Utviklet av LOFOKUS
© Maria Gradin - 2018. Alt innhold er beskyttet av  BONO og lov om opphavsrett